Sayın Adnan Oktar'ın Filistin'de Yaşanan Sorunlarla İlgili
Tespitleri ve Kesin Çözüm Önerileri

SAYIN ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN
SEÇME BÖLÜMLER

 

Filistin'deki Olaylar Hz. Mehdi'nin Çıkışının Alametlerindendir

"Ama ahir zamandayız. Bunlar Hz. Mehdi öncesi olaylardır. Kalben Allah'tan bunu istesinler. "Ya Rabbi Hz. Mehdi'nin zuhurunu çabuklaştır, Hz. İsa'nın nüzulünü çabuklaştır" desinler. Bunu görecekler bundan sonra sürekli mucize ve harikalar olacaktır. Bu devir harika bir yüzyıldır. Daha önce de söyledim aynısı ile çıktı." (Sayın Adnan Oktar'ın Tempo Tv ile 6 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)

"Bu fitne, bu kargaşa Hz. Mehdi çıkıncaya kadar, zuhur edinceye kadar sürer ben onu söyleyeyim. Hadislerde bu belirtilmiştir. Arap kanının çok akacağı, bölgede çok fazla kan akacağı ile ilgili çok fazla hadis var. Hatta doğrudan Filistin'in adı geçen hadisler var. Yani Filistin'de kan akacağı bölgenin tam bir kargaşa, fitne ve acı ortamına dönüşeceğini, yaşayan insanların bile ölmeyi dileyeceği derecede şiddetli azap ve zorluk ortamı olacağını Peygamberimiz (sav) belirtmiş. Bununla ilgili çok fazla hadis var." (Sayın Adnan Oktar'ın Tempo Tv ile 6 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)

Bütün Müslümanlar Türk İslam Birliği İçin Kalben Dua Ederlerse
Allah Filistin'de Bir Mucize Meydana Getirir

"Bakın çok açık söylüyorum. Türk İslam Birliği'ni istesinler, Allah Türk İslam Birliği'ni gerçekleştirecek. Legal toplantılarda, legal pankartlarla bunu var güçleri ile haykırsınlar. Türk İslam Birliği'ni istiyoruz diyecekler, sadece bunu desinler. Bu gerçekleşecek ve çok büyük olaylar olacak. Türkiye, İslam aleminin ve Türklük aleminin lideri olacak. Yani dünyayı yönetecek büyük bir devlete dönüşecek. Fakat bunu ısrarla söylesinler. Açıkça söylüyorum bir mucize meydana gelecek ve bu olacak diyorum. Fakat bunu söylemiyorlar yani bunun söylenmesi gerekir. Bunun bir dua mahiyetinde istenmesi gerekiyor. Bunu söyleyecekler topluca, insanlar bunun üstünde ısrarla dururlarsa bütün konuların da çözümü olacaktır. Yani İsrail anında durur böyle büyük bir olayda. Zaten böyle bir konu da kalmaz. Afganistan'da da böyle bir konu kalmaz. Irak'ta da böyle bir konu kalmaz. Bu konu çok az insan tarafından zayıf gündeme alınıyor. Halbuki bu Allah'ın bizden istediği birşeydir. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi olmamız lazım. (Şeytandan Allah'a sığınırım) Cenab-ı Allah "Kurşundan kaynatılmış binalar gibi saf tutarak mücadele edenleri Allah sever" diyor. Ve Müslümanların birlikte olması ve birlikte mücadele etmeleri ile ilgili çok fazla Kuran ayeti var. Bu farzdır zaten." (Sayın Adnan Oktar'ın Tempo Tv ile 6 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


Türk Milleti Allah'ın İrade ve Gayret Kılıcıdır

"Kaderde olan şeyler bunlar. Allah'ın takdiri bunlar. Fakat bizim bir an önce Türk İslam Birliği'ni oluşturup bu belaya karşı tavır koymamız lazım. Türk milleti bu yönüyle metafizik bir millettir. Allah'ın kılıcıdır Türk milleti. Seyfullah'tır. Yani Allah'ın irade kılıcıdır, gayret kılıcıdır. Ve Nizamullah'tır. Allah'ın nizamıdır Türk milleti. Yani nizam vericidir. Üç kıtaya nizam vermiştir. Allah böyle bir özellik, fıtri bir özellik vermiştir bizim milletimize. Biz bu görevi yapacağız inşaAllah." (Sayın Adnan Oktar'ın Kanal Malatya ile 7 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


Müslümanlara Ağlamak, Feryat Etmek Yakışmaz

"Şimdi bunun zamanı. Türk İslam Birliği'ni yoğunlaştırmak ve gündeme getirmek zamanı. Müslümanların ağlaması, feryat etmesi haramdır, yakışmaz. Müslümanlığımıza yakışmaz. Kuran ahlakına uygun değildir. Bizim yapacağımız tavır, Türk İslam Birliği'ni bir an önce oluşturup bu fitneyi kökünden bitirmektir." (Sayın Adnan Oktar'ın Kanal Malatya ile 7 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


Müslümanların Bölünmesi Haramdır

"Müslümanların bölünmüş olması haramdır. Müslümanların birleşmemesi de haramdır. Bu haram işlendiğinde Müslümanların gücü olmaz. Müslümanların birlik olması farz yani Allah'ın emri. Namaz gibi, oruç gibi farzdır. Bölünmesi de domuz eti yemek, şarap içmek gibi haramdır. Arada bir fark yoktur. Müslümanların birlik ve beraberlik olması halinde bu tarz belalar kesinlikle olmaz ve kökünden de hallolacaktır. Resullullah (sav) bu olayları adeta aynada seyreder gibi seyretmiş, hepsini görmüş ve olduğu gibi anlatmıştır. Müslüman kanının akacağı, bu devirde böyle olaylar olacağı  büyük fitneler olacağı kargaşalar olacağı, mazlumların kanının döküleceği hatta çocukların kadınların öldürüleceği, gebe kadınların dahi öldürüleceği çok büyük fitneden bahsetmiştir. Ama bunun arkasından benim evlatlarımdan Mehdi zuhur ettiğinde bütün bunlar tam tersine dönecek, refah, bolluk, huzur, bereket, nezaket, güzellik, estetik çağı gelecek diyor Peygamberimiz (sav). Bunların hepsi olacak." (Sayın Adnan Oktar'ın Kanal Malatya ile 7 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)

"Bir insanın sağ kolunu koparmışsın, sol kolunun parmaklarını koparmışsın, bir gözünü almışsın, bir kulağı kapalı, bir ayağını kesmişsin bu bedene başka bir insan saldırabilir. Ama iki kolu da kuvvetli ise iki gözü de görüyorsa yani bir bütünlük oluştuysa güç yetiremezsin. Bu bölünmüşlüğün, bu koparılmışlığın ortadan kalkması lazım. Biz bütün bir vücuduz. Türk milleti bir bütündür boydan boya. Bir kere millet olarak beraber olmamız lazım. Bütün İslam alemini Müslüman kardeşlerimizi kucaklayıp bu huzuru güveni oluşturacağız inşaAllah. Bu bize Allah'ın vaadi zaten. Bu illaki olacak zaten."  (Sayın Adnan Oktar'ın Kanal Malatya ile 7 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


20-25 Milyon Mason Birlik Oldukları İçin Dünyayı Yönetmektedir

Muhabir: İsrail'in zulmü ile ilgili birçok kitap yazdınız. Fakat röportajlarınızı izlediğimizde İsrail'e karşı bir şefkat politikası izliyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Sebebi nedir?

Adnan Oktar: Çünkü dindar Museviler de kurtuluş bekler. Onlar da bizden kurtuluş bekliyorlar. Dindar Musevilere de musallat olmuş ateist siyonistlerin alçakça bir dünya imparatorluğu var. Yani toplam 20-25 milyon kadar dünyada mason vardır. Ama bakın dikkat edin bunların ana özelliği birbirlerini çok iyi koruyup kollamalarıdır. Bölünmüş değildirler, bölünmüşlük yok. İttifak halindeler. Bakın ittifakla 20-25 milyon insan bütün dünyayı esir almış durumda. Halbuki Müslümanlar ittifak etse, -ki milyar hesabıyla Müslümanların sayısı biliyorsunuz- nefesleriyle bitirirler. Onun için dindar Hıristiyanlar da eziliyor bu deccal zulmünün altında, dindar Museviler de eziliyor, dindar Müslümanlar da eziliyorlar ve bütün milletimiz eziliyor. Millet zannediyor ki dindar Museviler rahat yaşıyor. Onlara da kök söktürüyor bu adamlar. Onlar da bizim korumamızda olacaklar. Osmanlı döneminde de biz onları koruduk. Ta İspanya'dan alıp getirdik biz burada şefkatle bağrımıza bastık. Yine bağrımıza basacağız. İsrail'i biz kurtaracağız. Onlara özgürlük vereceğiz. Onların canının ne kadar yandığını gidip İsrail'de araştırma yapanlar görebilirler. Oradaki Hıristiyanların ne kadar mağdur durumda olduğunu yine araştırıp görebilirler. (Sayın Adnan Oktar'ın Kanal Malatya ile 7 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


Yaşanan Olayları Tüm İsrail'e Mal Etmek Hata Olur, Suçlu Ateist Siyonistlerdir

"Allah bize -şeytandan Allah'a sığınırım- "Onlara bir saldırı olduğunda el birliğiyle karşı koyarlar." diyor Müslümanlar için. Tamam işte kardeşlerimize saldırı  var. Ateist siyonistler saldırıyorlar. Ama "Kahrolsun İsrail" denmez. İsrail'de Müslümanlar da var. Mazlum Hıristiyanlar da var. Ve mazlum Museviler de var. "Kahrolsun Ateist Siyonizm" denir. "Kahrolsun katiller" denir. "Kahrolsun zalimler" denir. İsrail niye kahrolsun? Orada bir sürü Müslüman kardeşimiz var. Bizim istediğimiz legal gösteri yürüyüşlerinde, konferanslarda ve toplantılarda "Ya Rabbi! Türk İslam Birliğini oluştur", "Biz bir an önce Türk İslam Birliği'ni oluşturalım, bu belayı defedelim." diyecekler . Türk İslam Birliği oluştuğunda ateist siyonistler böyle kan dökebilir mi? Böyle rezalet çıkarabilirler mi? Nur suresinin 55. ayetinde Allah Müslümanları dünyaya hakim edeceğini söylüyor. Samimi olmamız durumunda  bunu yapacağını söylüyor Allah. Fakat tabi Müslüman kardeşlerimiz "Kahrolsun İsrail" derken ateist siyonistleri kastediyorlar ama bu yanlış anlaşılabilir. Bu ayrımın yapılması gerekiyor demin söylediğim konuda." (Sayın Adnan Oktar'ın Kral Karadeniz Tv ile 2 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


Kuran-ı Kerim'de Gösterilen Yolu İzlemenin Önemi

"Çözümü Kuran bize göstermiş. Allah bize göstermiş. Fakat Müslümanların bir kısmı bu çözümlerin üzerinde durmuyorlar. Bu çözümün üzerinde durmadıkları müddetçe bu belalar eksik olmaz. Kan İslam aleminde sel gibi akar ve çok büyük fitneler çıkar. Her türlü acıyı her türlü belayı yaşar Müslümanlar. Bunun tek çözümü, Türk İslam Birliğidir." (Sayın Adnan Oktar'ın Kral Karadeniz Tv ile 2 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)


Allah Bizi Türk İslam Birliğine Mecbur Ediyor

"İnanın böyle olaylar olmasa Türk İslam Birliği Oluşmaz. Allah bunu vesile ediyor. Yani böyle acılar çekilmese böyle çileler olmasa Türk İslam Birliği'ne insanlar pek yanaşmazdı. Allah Cebbar (Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan) ismiyle tecelli ederek Türk İslam Birliği'ne bizi mecbur ediyor. Mecbur da olacağız, yapacağız da inşaAllah. Bu bir kader ve çok şanlı, çok büyük, çok ihtişamlı Osmanlı'nın döneminin çok çok daha güzeli, çok çok moderni, daha insancıl ve daha mükemmelini inşaAllah oluşturacağız. Dünya adalet neymiş, sevgi neymiş, barış neymiş, kardeşlik neymiş bunu görecek inşaAllah." (Sayın Adnan Oktar'ın Kaçkar Tv ile 8 Ocak 2009 tarihinde yaptığı röportajdan)

 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol -

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - KİTAPLAR - FİLMLER
MAKALELER
- HADİS KÖŞESİ
- DÜNYADAN YANKILAR

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org